Privacyverklaring

Debbo Hotel Nederland & België (hierna “Debbo Hotel”) hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy en het ontwikkelen van technologie die je de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Debbo Hotel website, te weten www.debbo.nl, en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Debbo Hotel website maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van jouw gegevens zoals deze in deze verklaring worden beschreven.

Het verzamelen van jouw gegevens
Debbo Hotel verzamelt jouw e-mail adres, doeleind is hieronder beschreven. Er is ook informatie over jouw computer die automatisch wordt verzameld door Debbo Hotel. Deze informatie kan bevatten: jouw IP adres en browser soort. Deze informatie wordt gebruikt door Debbo Hotel om de service optimaal te kunnen uitvoeren, en om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Debbo Hotel website.

Gebruik van je gegevens
Debbo Hotel verzamelt en gebruikt je gegevens om de Debbo Hotel website te beheren en om de door jouw gevraagde services te leveren. Debbo Hotel gebruikt ook je gegevens om je op de hoogte te houden van veranderingen (indien aangemeld). Debbo Hotel zal je gegevens nooit vrijgeven.

Gebruik van Debbo Hotel Cookies
De Debbo Hotel website gebruikt cookies om je te helpen jouw online ervaring op je te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de website op jouw computer wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op jouw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan je toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een website in het domein dat je de cookie heeft toegekend. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de website in te lichten dat je bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als je Debbo Hotel pagina's bezoekt, of je registreert bij Debbo Hotel. De cookie zal dan Debbo Hotel helpen bepaalde informatie over je te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van jouw gegevens, zoals de functie 'Onthoud dit account', waardoor je automatisch ingelogd wordt op de Debbo Hotel website. Wanneer je terugkeert naar de Debbo Hotel website, zal de informatie die je reeds heb opgegeven worden teruggehaald, zodat je makkelijk de op je afgestemde Debbo Hotel kenmerken kunt gebruiken.

Veiligheid van jouw gegevens
Debbo Hotel stelt jouw gegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Debbo Hotel stelt de gegevens die je aanlevert aan de Debbo Hotel website veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een wachtwoord) wordt overgedragen, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Advertenties
Externe leveranciers (inclusief Google) maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van jou aan de Debbo Hotel website. Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan jou op basis van je bezoek aan de Debbo Hotel website en/of andere websites op internet. Je kunt je afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeuren te bezoeken.

Wijzigingen van de Privacyverklaring
Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van Debbo Hotel bekend gemaakt.